Advocatenkantoor Verbist

Verbist Advocatuur te Antwerpen en Kessel is een toonaangevend en onafhankelijk advocatenkantoor gespecialiseerd in bestuursrecht in de brede zin, het omgevingsrecht, het overheidsgoederen recht, vastgoedrecht, aansprakelijkheids- recht en recht van toepassing op ambtenaren, vrije beroepen en magistraten. 

Actueel

30/06/2016: Prof. dr. Stijn Verbist en dr. Claire Buggenhoudt spreken op studienamiddag Het Vlaams onteigeningsdecreet: stand van zaken, principes, procedures

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Hiermee is de concrete aanzet gegeven voor een radicale ommezwaai in het Vlaamse Onteigeningsrecht. Niet alleen worden de administratieve en de gerechtelijke procedure fundamenteel gewijzigd, ...

Meer lezen

Maart 2016: Doctoraat door Stefan Somers, verschenen bij Intersentia

...

Meer lezen

12-05-2016: Prof. dr Stijn Verbist en CĂ©line Bimbenet spreken op studienamiddag Vergunningen in het bouwrecht: Sneller en beter?

De studienamiddag gaat dieper in op de vernieuwingen inzake de vergunningsverlening in het bouwrecht en laat een aantal specialisten aan het woord, die het wetgevend kader en de toepassing in de praktijk grondig hebben geanalyseerd.Meer lezen

Lezingen

Donderdag 12 mei 2016

Studienamiddag Vergunningen in het bouwrecht: Sneller en beter?


De vergunningverlening in het bouwrecht blijft een heikel punt. Zij zou te traag verlopen, te vaak tot beroepsprocedures leiden, te veel onzekerheid met zich meebrengen, enz. De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid hard gewerkt om enkele grote vernieuwingen aan te brengen inzake de vergunningverlening om alles sneller en beter te laten verlopen. De langverwachte omgevingsvergunning zal op 23 februari 2017 in voege treden. Voor complexe projecten is er sinds 1 maart 2015 reeds het Decreet complexe projecten. Andere vernieuwingen, zoals voor de vergunning voor handelsvestigingen, worden nog gepland omdat ze voor verbetering vatbaar zijn. 

De studienamiddag gaat dieper in op deze vernieuwingen en laat een aantal specialisten aan het woord, die het wetgevend kader en de toepassing in de praktijk grondig hebben geanalyseerd. 

In de eerste voordracht geeft Koen Geelen u een overzicht van de nieuwe procedureregels met betrekking tot de omgevingsvergunning. Hij focust daarbij op allerlei aandachtspunten en knelpunten.

Prof. dr. Stijn Verbist en Céline Bimbenet gaan vervolgens uitgebreid in op het belangrijke nieuwe luik rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning. Na de pauze bespreken Jean-Christophe Beyers en Ive Van Giel het Decreet complexe projecten in de praktijk. In de vierde presentatie zullen Wouter Moonen en Thomas Christiaens de knelpunten toelichten bij de handelsvestigingsvergunningen, om zo hopelijk op termijn te komen tot een kwaliteitsvollere regelgeving. Na elke presentatie is er tijd voor vragen. 

Tot slot komen in een panelgesprek vertegenwoordigers van de Minister van Omgeving, Natuur en landbouw, de lokale overheden en de VVSG hun eerste ervaringen met de vernieuwingen toelichten en is er ook uitgebreid aandacht voor vragen vanuit het publiek. 

De studienamiddag gaat gepaard met een bijhorend themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed.

http://www.uhasselt.be/UH/Agenda/2016/Studienamiddag-Vergunningen-in-het-bouwrecht-Sneller-en-beter.html

Bekijk alle lezingen en publicaties

Donderdag 10 december 2015

STUDIENAMIDDAG:  

PUBLIEKRECHTERLIJKE ERFDIENTSBAARHEDEN DOORGELICHT


Claire Buggenhoudt geeft op deze studienamiddag een lezing betreffende de erfdienstbaarheden in het kader van de landinrichting.

 

"Erfdienstbaarheden doorgelicht” bestaat uit twee sessies: “Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden doorgelicht” en “Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden doorgelicht”. 

Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden

Deze sessie is exclusief gewijd aan publiekrechtelijke erfdienstbaarheden, die de afgelopen jaren een ware revival hebben gekend. Getuige daarvan is onder meer de hernieuwde en sterk toegenomen belangstelling, in het bijzonder van bepaalde belangengroepen, voor buurtwegen, welke publiekrechtelijke erfdienstbaarheden uitgebreid aan bod komen tijdens de derde lezing van deze sessie. 
Daaraan voorafgaand worden de deelnemers, na een korte inhoudelijke inleiding door de voorzitter, ingewijd in een topic dat, gelet op het Decreet Landinrichting, nog heet van de regelgevende naald is, nl. publiekrechtelijke erfdienstbaarheden in het kader van de landinrichting, en wordt dieper ingegaan op de belangrijke rol die erfdienstbaarheden spelen en kunnen spelen in het kader van nutsvoorzieningen. De afsluitende lezing van deze sessie handelt over het misschien enigszins verrassende doch bijzonder boeiende en actuele topic van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden en de bescherming van het onroerend erfgoed

DOELPUBLIEK 
Met deze studienamiddagen richten we ons voornamelijk op advocaten, magistraten, notarissen, vastgoedmakelaars, landmeters, medewerkers van allerhande overheidsdiensten, commissies, adviesorganen en belangengroepen, etc. die up-to-date willen zijn én blijven inzake deze materie.

LOCATIE
FelixPakhuis Auditorium - Ingang via binnenstraat /
onthaal op 6de verdieping (via lift)
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen

Uur: 13u00 - 17u00


Meer informatie op 

http://studipolis.diekeure.be/nl-be/opleidingskalender/juridisch-561/publiekrechtelijke-erfdienstbaarheden-doorgelicht-antwerpen-6474