Nieuws

  1. Hier vindt u alle info mbt het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.

  2. Bijlage bij besluit van de Vlaamse Regering dd 30.0

  3. Besluit van de Vlaamse Regering dd 30.04.2021

  4. Hierbij vindt u het advies van de VREG van 25 februari 2

  5. Hierbij vindt u het Advies van de Afdeling Wetgeving van de Ra

  6. We ontvangen 100den vragen. Nogal wat dezelfde vragen komen terug. We hebben ze hier gecentraliseerd.   Soms worden de vragen letterlijk weergegeven.  Vragen en antwoorden fase 1.pdf

  7. Gaël Bedert , zij maakt deel uit van de cel Publiek Recht in onze vestiging te Kessel.

  8. 'Het vrijblijvend publiekelijk ondergraven van een wettelijk ingesteld tuchtorgaan is niet zonder risico'

  9. U leest het hier, na 5 jaar procederen krijgen de eigenaars van 't Struisvogelnest eindelijk groen licht en kan de vergunning worden uitgevoerd.    

  10. De Raad van State heeft terecht geoordeeld dat de Vlaamse Regering onzorgvuldig is tewerk gegaan bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan  Afbakeningsgebied regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming.  Het is dus de tweede keer dat de Vlaamse Regering daar in de mist gaat, zegt Stijn Verbist, advocaat van de eigenaars die met onteigening werden bedreigd. Deze eigenaars waren tegen het RUP en tegen het onteigeningsplan naar de Raad van State getrokken en die heeft hen nu gelijk gegeven.