Nieuws

  1. Momenteel zoeken wij een Directie Assistent(e) én versterking voor zowel onze teams Publiek & Privaat Recht. Met name een advocaat met enige ervaring in Omgevingsrecht en/of Overheidsopdrachtenreglementering, een advocaat met ervaring en met een brede interesse in Verbintenissenrecht, Vermogensrecht, Goederenrecht en Aansprakelijkheidsrecht én een jurist/advocaat met enige ervaring in Deontologie en Tuchtrecht. Lees hier verder of kijk snel op onze vacaturepagina!

  2. Vacature voor onmiddellijke indiensttreding. Meer info op op onze vacaturepagina 

  3. Hier vindt u alle info mbt het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.

  4. Bijlage bij besluit van de Vlaamse Regering dd 30.0

  5. Besluit van de Vlaamse Regering dd 30.04.2021

  6. Hierbij vindt u het advies van de VREG van 25 februari 2

  7. Hierbij vindt u het Advies van de Afdeling Wetgeving van de Ra

  8. We ontvangen 100den vragen. Nogal wat dezelfde vragen komen terug. We hebben ze hier gecentraliseerd.   Soms worden de vragen letterlijk weergegeven.  Vragen en antwoorden fase 1.pdf

  9. Gaël Bedert , zij maakt deel uit van de cel Publiek Recht in onze vestiging te Kessel.

  10. 'Het vrijblijvend publiekelijk ondergraven van een wettelijk ingesteld tuchtorgaan is niet zonder risico'