Nieuws

  1.  https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/de-overheid-hee…

  2. Openstaande vacatures : advocaat - medewerker Publiek Recht & administratief medewerker. Meer informatie vindt u terug op onze vacaturepagina  

  3. Het indienen van een administratief beroep en een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een omgevingsvergunning, was tot op heden voor belanghebbende derden ('het betrokken publiek') enkel mogelijk indien zij reeds tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar hadden ingediend.  Het Grondwettelijk Hof heeft deze voorwaarde nu in het arrest van 14 maart 2019, nr. 46/2019, vernietigd.

  4. Verbist Advocatuur werft aan : advocaat Publiek Recht - advocaat Privaat Recht - administratieve kracht. Meer informatie is te vinden op onze vacaturepagina.

  5. Vanaf vandaag vervoegt Karel Veuchelen ons team van advocaten. Van harte welkom, Karel!

  6. Op dinsdag 13 november nam Stijn Verbist als extern expert deel aan een debat over "commons voor ruimte / ruimte voor commons".

  7. Raad van State geeft politie-inspecteur gelijk die verplicht werd op pensioen te gaan. Bekijk de reportage op ATV.

  8. Stijn Verbist gaf voor de leden van de VVLE een toelichting bij de procedure en de rol van de landmeter-expert binnen het Vlaamse Onteigeningsdecreet dat op 1 januari 2018 in werking is getreden.

  9. In een arrest van 18 oktober 2018 (nr. 143/2018) heeft het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep tegen het Vlaams Onteigeningsdecreet verworpen.

  10. Leo Neels schrijft in De Tijd van 30 augustus 2018 dat het bestuursrecht moet veranderen. Stijn Verbist reageert.