Gaël Bedert

Gaël is in 2015 als jurist afgestudeerd aan de KULeuven. 

Ze liep stage bij het kantoor Mattijs, Voet & co en deed ervaring op bij GSJ Advocaten.

Vanuit een stevige privaatrechtelijke achtergrond in bouwrecht en contractenrecht behandelt Gaël dossiers op het kruispunt tussen publiek recht en privaat recht.