Nieuws

  1. De boeren uit het Turnhouts Vennengebied een stem geven, bestaansrecht en een recht van spreken. 

  2. Hier vindt u alle info mbt het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.

  3. Bijlage bij besluit van de Vlaamse Regering dd 30.0

  4. Besluit van de Vlaamse Regering dd 30.04.2021

  5. Hierbij vindt u het Advies van de Afdeling Wetgeving van de Ra

  6. Hierbij vindt u het advies van de VREG van 25 februari 2

  7. We ontvangen 100den vragen. Nogal wat dezelfde vragen komen terug. We hebben ze hier gecentraliseerd.   Soms worden de vragen letterlijk weergegeven.  Vragen en antwoorden fase 1.pdf

  8. Gaël Bedert , zij maakt deel uit van de cel Publiek Recht in onze vestiging te Kessel.

  9. 'Het vrijblijvend publiekelijk ondergraven van een wettelijk ingesteld tuchtorgaan is niet zonder risico'

  10. U leest het hier, na 5 jaar procederen krijgen de eigenaars van 't Struisvogelnest eindelijk groen licht en kan de vergunning worden uitgevoerd.