Nieuws

  1. HIRING : ADVOCAAT PUBLIEK RECHT & ADVOCAAT PRIVAAT RECHT

  2. Met de start van het gerechtelijk jaar, verwelkomen wij ook twee nieuwe kantoorleden. Fleur Suetens maakt sinds 1 september deel uit van het team publiek recht op het kantoor te Kessel.

  3. De boeren uit het Turnhouts Vennengebied een stem geven, bestaansrecht en een recht van spreken. 

  4. Hier vindt u alle info mbt het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.

  5. Bijlage bij besluit van de Vlaamse Regering dd 30.0

  6. Besluit van de Vlaamse Regering dd 30.04.2021

  7. Hierbij vindt u het Advies van de Afdeling Wetgeving van de Ra

  8. Hierbij vindt u het advies van de VREG van 25 februari 2

  9. We ontvangen 100den vragen. Nogal wat dezelfde vragen komen terug. We hebben ze hier gecentraliseerd.   Soms worden de vragen letterlijk weergegeven.  Vragen en antwoorden fase 1.pdf

  10. Bijstand eigenaars zonnepanelen: Wie zich hiervoor wil inschrijven, vindt hier meer informatie mbt plan van aanpak en alle modaliteiten.