Artikel in De Tijd 27/1 - Bezwaar tegen bouwplannen? Respecteer de termijn op het gele aanplakbiljet

Stijn Verbist geeft in De Tijd van zaterdag 27 januari 2018 toelichting bij het belang van het tijdig indienen van bezwaren tegen bouwplannen n.a.v. de inwerkingtreding van de Codextrein. 

Hierbij de link naar het artikel in De Tijd