Bijlage bij besluit van de Vlaamse Regering dd 30.04.2021