Eric Van der Mussele verkozen als lid van de algemene vergadering van de Liga voor de Mensenrechten

Partner en advocaat Eric Van der Mussele werd op 19 maart 2018 verkozen als lid van de algemene vergadering van de Liga voor Mensenrechten. Hij werd tevens aangesteld als lid van de Ligaraad die beslist over het beleid en de inhoudelijke werking van de Liga. 

De Liga voor Mensenrechten beschermt de mensenrechten door structurele en incidentele inbreuken aan te klagen en een maatschappelijk draagvlak voor mensenrechten in België te creëren. Dit gebeurt d.m.v. het actief informeren van de burger, alsook door zelf (al dan niet gerechtelijke) actie te ondernemen en aanbevelingen uit te schrijven voor politici en overheidsdiensten. 

Voor meer informatie, zie de website van de Liga voor Mensenrechten