Verbist Advocatuur verwelkomt 2 nieuwe medewerkers

Gaël Bedert , zij maakt deel uit van de cel Publiek Recht in onze vestiging te Kessel.

Elisabeth Geerinckx vervoegt de cel Omgevinsgrecht in onze vestiging te Antwerpen.

Welkom en veel succes !