VVLE - Opleiding onteigeningsvergoedingen en Vlaams Onteigeningsdecreet

Stijn Verbist gaf voor de leden van de VVLE een toelichting bij de procedure en de rol van de landmeter-expert binnen het Vlaamse Onteigeningsdecreet dat op 1 januari 2018 in werking is getreden.

De landmeter-expert speelt in onteigeningsbetwistingen immers een essentiële rol. Hij is betrokken bij de opmaak van onteigeningsplannen, bij het bepalen van de onteigeningsvergoeding, bij onderhandelingen tussen partijen en wordt aangesteld als gerechtsdeskundige. Het is daarom essentieel dat de landmeter-expert, op wiens oordeel zowel overheden, eigenaars als rechters steunen, de materie stevig onder de knie hebben.

De studiedagen gingen door door op 9 en 18 oktober 2018.