Nieuws

  1. U leest het hier, na 5 jaar procederen krijgen de eigenaars van 't Struisvogelnest eindelijk groen licht en kan de vergunning worden uitgevoerd.    

  2. De Raad van State heeft terecht geoordeeld dat de Vlaamse Regering onzorgvuldig is tewerk gegaan bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan  Afbakeningsgebied regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming.  Het is dus de tweede keer dat de Vlaamse Regering daar in de mist gaat, zegt Stijn Verbist, advocaat van de eigenaars die met onteigening werden bedreigd. Deze eigenaars waren tegen het RUP en tegen het onteigeningsplan naar de Raad van State getrokken en die heeft hen nu gelijk gegeven.

  3. Opinie door Stijn Verbist in Knack over framing in onze media en maatschappij. U leest het hier     

  4. Lees hier voor onze aangepaste maatregelen & werking.

  5. De Belgische staat is gedagvaard in kort geding. Gisteren is de zaak al in Brussel gepleit, vandaag is Antwerpen aan de beurt.

  6. Ter versterking van ons team zoeken wij een advocaat met ervaring (Partner) omgevingsrecht en een advocaat privaat rec

  7.  https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/de-overheid-hee…

  8. Openstaande vacatures : advocaat - medewerker Publiek Recht & administratief medewerker. Meer informatie vindt u terug op onze vacaturepagina  

  9. Het indienen van een administratief beroep en een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een omgevingsvergunning, was tot op heden voor belanghebbende derden ('het betrokken publiek') enkel mogelijk indien zij reeds tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar hadden ingediend.  Het Grondwettelijk Hof heeft deze voorwaarde nu in het arrest van 14 maart 2019, nr. 46/2019, vernietigd.

  10. Verbist Advocatuur werft aan : advocaat Publiek Recht - advocaat Privaat Recht - administratieve kracht. Meer informatie is te vinden op onze vacaturepagina.