Nieuws

  1. “Als er maatregelen moeten genomen worden, moet dat binnen het bestaand wettelijk kader". Een interessante afweging tussen de crisis en de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers.

  2. Lees hier het volledige artikel. 

  3. Klik hier om het fragment te herbeluisteren.

  4. Verbist Advocatuur verwelkomt Alexander Van Eyck ! Hij zal deel uitmaken van onze cel Privaat Recht.

  5. In het belang van ieders gezondheid en veiligheid neemt ons kantoor volgende maatregelen: Verbist Advocatuur blijft dagelijks bemand, indien mogelijk wordt er ook meer van thuis uit gewerkt, maar dit staat onze dienstverlening niet in de weg.   We zijn dagelijks telefonisch tot 16u30 bereikbaar, en daarnaast eveneens via mail op het adres info@verbistadvocatuur.be Alle besprekingen en vergaderingen worden opgevangen door een telefonisch overleg.. U wordt hiervan persoonlijk ingelicht. Vele zittingen kunnen niet doorgaan of worden schriftelijk afgehandeld.  U zal ook hierover ingelicht worden.  Heeft u toch nog vragen aarzel dan niet om ons te contacteren We danken u voor uw begrip en stellen alles in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te blijven waarborgen.

  6.  https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/de-overheid-hee…

  7. Openstaande vacatures : advocaat - medewerker Publiek Recht & administratief medewerker. Meer informatie vindt u terug op onze vacaturepagina  

  8. Het indienen van een administratief beroep en een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een omgevingsvergunning, was tot op heden voor belanghebbende derden ('het betrokken publiek') enkel mogelijk indien zij reeds tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar hadden ingediend.  Het Grondwettelijk Hof heeft deze voorwaarde nu in het arrest van 14 maart 2019, nr. 46/2019, vernietigd.

  9. Verbist Advocatuur werft aan : advocaat Publiek Recht - advocaat Privaat Recht - administratieve kracht. Meer informatie is te vinden op onze vacaturepagina.

  10. Raad van State geeft politie-inspecteur gelijk die verplicht werd op pensioen te gaan. Bekijk de reportage op ATV.