Nieuws

  1. Leo Neels schrijft in De Tijd van 30 augustus 2018 dat het bestuursrecht moet veranderen. Stijn Verbist reageert.

  2. https://atv.be/nieuws/video-klagers-zuiderdokken-verbaasd-over-uitsprak…

  3. Verbist Advocatuur is verheugd te melden dat partner Eric Van der Mussele op 30 mei 2018 werd verkozen als lid van de raad van de Orde van Advocaten van de (gefuseerde) balie Antwerpen, dit voor het gerechtelijk jaar 2018-2019.

  4. In "de wereld vandaag" op Radio 1 horen we Stijn Verbist over mogelijke sancties voor de klokkenluider en de geviseerde topofficieren in het F-16 verhaal.

  5. Partner en advocaat Eric Van der Mussele werd op 19 maart 2018 verkozen als lid van de algemene vergadering van de Liga voor Mensenrechten. Hij werd tevens aangesteld als lid van de Ligaraad die beslist over het beleid en de inhoudelijke werking van de Liga.

  6. Een pluim voor onze advocaten-stagiaires Joris Claes en Angèle Sindambiwe. Zij behaalden op hun pleitoefening aan de Balie Antwerpen de hoogste score. Hun pleidooien werden unaniem beoordeeld als 'uitstekend'. Met dank aan de gedreven coaching van Stijn Verbist. 

  7. Medewerker en advocaat Yolanda Vanden Bosch werd begin deze maand verkozen als nieuw bestuurslid van de VVN - Vereniging voor de Verenigde Naties.

  8. Gezien onze sterke groei van de afgelopen jaren, zal Verbist Advocatuur een bijkantoor openen te Brussel. Lees hier meer over onze bijkomende vestiging.

  9. Stijn Verbist geeft in De Tijd van zaterdag 27 januari 2018 toelichting bij het belang van het tijdig indienen van bezwaren tegen bouwplannen n.a.v. de inwerkingtreding van de Codextrein.

  10. Verbist Advocaten is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in de materie inzake onteigening. Lees verder