Opleidingen

  1. Toelichting door prof. dr. Stijn Verbist mbt de realisatie van gemeentewegen en van gemeentelijke rooilijnen na het nieuwe decreet houdende de gemeentewegen.

  2. Met de theoretisch onderbouwde pragmatische no nonsens aanpak die hem eigen is, licht Stijn Verbist de kernpunten en knelpunten uit het Vlaams Onteigeningsdecreet toe. Omdat ook de oude regelgeving nog bijzonder relevant is (onder meer door de herzieningsprocedures die nog niet definitief beslecht zijn) – gaat hij ook in op de meest recente rechtspraak in dat verband. Bij de interactieve aanpak van Stijn Verbist is het steeds de bedoeling dat de participanten hun ervaringen en vragen delen. Onmisbaar voor iedereen die een duidelijk overzicht wenst van de actuele onteigeningspraktijk.

  3. Op vrijdag 7 december was Stijn Verbist spreker op de studiedag 'De tuchtregeling van de magistraten', georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

  4. Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt zullen op de studiedagen van de VVLE (Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experts) toelichting geven bij de procedure en de rol van de landmeter-expert binnen het Vlaams Onteigeningsdecreet. Deze studiedagen gaan door op 9 oktober 2018 te Beernem en op 18 oktober 2018 te Geel.

  5. Stijn Verbist spreekt op 10 en 24 maart 2018 voor de studenten die het postgraduaat Bedrijfskunde volgen aan de UHasselt. Hij zal tijdens deze lessen respectievelijk een inleiding tot het recht geven, alsook het topic 'Vegunningen: bouw, handelsvestiging en milieuvergunning' behandelen.

  6. Door de inwerkingtreding van het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet op 1 januari 2018 en de vele aanpassingen die het decreet met zich heeft meegebracht, is het thema 'onteigeningsrecht' brandend actueel. Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt hebben op de Themis Studiedagen - Publiekrecht toelichting gegeven bij de nieuwe toepasselijke wetgeving. Lees verder

  7. Stijn Verbist modereerde een masterclass Omgevingsvergunning voor de omgevingsambtenaren van bijna alle Limburgse gemeenten. Lees verder

  8. Op 14 december 2017 heeft Claire Buggenhoudt het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet toegelicht tijdens het Salongesprek voor advocaten, georganiseerd door balie Antwerpen.

  9. Claire Buggenhoudt en Céline Bimbenet maken vanuit hun ervaring als advocaat en vanuit hun onderzoekswerk als academicus de actuele wettelijke evoluties inzichtelijk en lichten de vergoedingsprincipes uit de onteigeningsrechtspraak systematisch toe.

  10. Op 11 mei 2017 spreekt Céline Bimbenet over de rechtsbescherming bij de omgevingsvergunning (in het bijzonder het georganiseerd administratief beroep en de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen) in het kader van de Opleiding Omgevi