06/02/2020: Studiedag Gemeentewegen KULeuven

Met

Op 24 april 2019 werd het decreet houdende de gemeentewegen aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Met dat decreet voorziet de decreetgever in een eengemaakt en gemoderniseerd statuut voor alle gemeentewegen die in het Vlaamse gewest zijn gelegen. Het onderscheid dat bestond tussen buurtwegen en ‘gewone’ gemeentewegen wordt bijgevolg opgeheven. De impact van dit nieuwe gemeentewegendecreet is niet te onderschatten.

 

Op dit colloquium zal prof. dr Stijn Verbist meer duiding geven rond de realisatie van gemeentewegen en van gemeentelijke rooilijnen.