14/12/2017 Salongesprek: kennismaking met het Vlaams Onteigeningsdecreet

Op 1 januari 2018 zal in principe het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 in werking treden. Dit is een kantelpunt in de bescherming van het eigendomsrecht in Vlaanderen. De onteigeningsprocedure wordt niet langer door een amalgaam van (antieke) federale wetten geregeld maar door één lijvig decreet. Met dit decreet wordt resoluut gekozen voor een samenhangende procedure die de emancipatie van de bestuurde dient te honoreren en een responsabilisering van de lokale besturen doorvoert.

Tijdens dit salongesprek zullen de belangrijkste veranderingen in het Vlaams onteigeningsrecht kritisch worden besproken.

Tevens wordt stil gestaan bij de rol die de raadslieden van onteigenaar en onteigende (kunnen) spelen in de administratieve en de gerechtelijke fase van de onteigening.