25/9/2019 & 01/10/2019 : Het Vlaams Onteigeningsdecreet (Gent - Antwerpen)

Met

Inzake het Vlaams onteigeningsdecreet komen de volgende kernthema’s aan bod:

 • Het voeren van onderhandelingen: verplichtingen en aanpak
 • Het statuut en de redactie van onteigeningsprojectnota en de impact daarvan op het latere onteigeningsproces (zelfrealisatie, wederoverdracht)
 • Omgaan met (potentiële) zelfrealisatieverzoeken
 • Aandachtspunten en valkuilen in de administratieve onteigeningsfase
 • De doorlooptijd van de gerechtelijke onteigeningsprocedure
 • De gerechtsdeskundige in de gerechtelijke onteigeningsprocedure
 • De synergie tussen onteigening, ruimtelijke planning, PPS, landinrichting…
 • De onteigeningsvergoeding algemeen
 • De onteigeningsvergoeding en de planologische neutraliteit: beperking in de tijd van het toepassingsgebied.

Inzake de federale onteigeningswetgeving bespreekt de docent volgende thema’s:

 • De risico’s van de herzieningsprocedure
 • Parallelle procedures (kort geding, Raad voor Vergunningsbetwistingen, revindicatie)
 • Recente rechtspraak

Onmisbaar voor iedereen die een duidelijk overzicht wenst van de actuele onteigeningspraktijk.

 

Meer info over de opleiding & inschrijvingen via www.diekeure.be