De strijd om de open ruimte - gemeentewegen in Vlaanderen

Op donderdag 31 maart 2022 gaf Stijn Verbist een voordracht over de strijd om de open ruimte - gemeentewegen in Vlaanderen voor notarissen en hun medewerkers.