Praktijkopleiding op maat van de landmeter-expert - Sessie onteigening

Artikel 16 van de Belgische Grondwet vereist dat bij onteigening, de vergoeding billijk en voorafgaand moet zijn. Wat een billijke vergoeding dan is, werd op heden nergens wettelijk bepaald, met uitzondering van enkele algemene bepalingen in de federale onteigeningswetten (over doelneutraliteit en opeenvolgende onteigeningen) sectorale bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (inzake de planologische neutraliteit) en het Bodemdecreet.

Het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet en het Onteigeningsuitvoeringsbesluit voorziet nu in een aantal uitdrukkelijke bepalingen inzake de plicht tot en de modaliteiten van onderhandelingen alsook inzake de vaststelling van de onteigeningsvergoeding bij integrale en bij fractionele onteigening. In het (ontwerp van) Onteigeningsuitvoeringsbesluit worden zelfs de mogelijke componenten van de onteigeningsvergoeding (gelukkig niet limitatief) opgesomd.

De uitdrukkelijke geregelde onderhandelingsplicht zal allicht de onteigeningspraktijk zichtbaar doen wijzigen. De vraag rijst of de bepalingen inzake de vergoeding tot grote evoluties zullen leiden in de rechtspraak inzake de onteigeningsvergoeding.

Claire Buggenhoudt en Céline Bimbenet maken vanuit hun ervaring als advocaat en vanuit hun onderzoekswerk als academicus de actuele wettelijke evoluties inzichtelijk en lichten de vergoedingsprincipes uit de onteigeningsrechtspraak systematisch toe.

Klik hier voor meer info.