Rechtsbescherming bij de omgevingsvergunning U Hasselt

Op 11 mei 2017 spreekt Céline Bimbenet over de rechtsbescherming bij de omgevingsvergunning (in het bijzonder het georganiseerd administratief beroep en de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen) in het kader van de Opleiding Omgevingsvergunning die SEE van de U Hasselt samen met de Provincie Limburg inricht.