Studiedag 'De tuchtregeling van de magistraten'

Op vrijdag 7 december 2018 was Stijn Verbist spreker op de studiedag 'De tuchtregeling voor magistraten', georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

De doelstelling van deze studiedag was het wettelijk kader van de tuchtregeling van de magistraten verduidelijken en toelichten, gezien vanuit het oogpunt van de magistraat die belast kan worden met een opdracht of ingeschakeld kan worden bij de uitoefening van de tucht.