VVLE - Opleiding onteigeningsvergoedingen en Vlaams Onteigeningsdecreet

De landmeter-expert speelt in onteigeningsbetwistingen een essentiële rol. Hij is betrokken bij de opmaak van onteigeningsplannen, bij het bepalen van de onteigeningsvergoeding, bij onderhandelingen tussen partijen en wordt aangesteld als gerechtsdeskundige. Het is daarom essentieel dat de landmeter-expert, op wiens oordeel zowel overheden, eigenaars als rechters steunen, de materie stevig onder de knie hebben. De heer Michel De Trogh, die als landmeter-schatter, commissaris en voorzitter van een Aankoopcomité (FOD Financien) meer dan 40 jaar ervaring heeft opgebouwd, zal een toelichting geven bij de onteigeningsvergoeding, de opmaak van schattingsverslagen, specifiek in onteigeningsgevallen, de verantwoording van de te vergoeden schadeposten. Hoe moet welke schadepost worden gemotiveerd en wat zijn daarbij de achterliggende principes. 

Prof. dr. Stijn Verbist en dr. Claire Buggenhoudt zullen een toelichting geven bij de procedure en de rol van de landmeter-expert daarin binnen het Vlaamse Onteigeningsdecreet dat op 1 januari 2018 in werking is getreden.

Deze studiedagen gaan door op 9 oktober 2018 te Beernem en op 18 oktober 2018 te Geel.

 

Voor meer informatie, zie ook de website van VVLE.