Opleidingen

  1. Stijn Verbist spreekt op 27 april 2017 de 30° Rechtskroniek Notariaat van het Instituut voor Notarieel Recht van de Universiteit Gent over de administratiefrechtelijke valkuilen bij de overdracht van onroerende goederen.

  2. De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Hiermee is de concrete aanzet gegeven voor een radicale ommezwaai in het Vlaamse Onteigeningsrecht.