Waarom Verbist Advocatuur?

Leest u even mee. Verbist Advocatuur is een dynamisch kantoor waarbij waarden als onafhankelijkheid, integriteit en openheid centraal staan. Elke medewerker in ons kantoor staat voor deze waarden. Maar er is nog meer. 

  • Verbist Advocatuur is een toonaangevend onafhankelijk advocatenkantoor dat ongebonden alleen uw belang behartigt.
  • Verbist Advocatuur kent door en door de behoeftes en eigenheden van ondernemingen, overheden, particulieren, ziekenhuizen, scholen en vrije beroepers.
  • Verbist Advocatuur biedt een antwoord op al uw juridische vragen, vanuit een multidisciplinaire benadering.
  • Verbist Advocatuur past academische grondigheid naadloos in pragmatische gerichtheid, gesteund op meer dan 35 jaar ervaring.
  • Verbist Advocatuur streeft minnelijke regelingen na waar mogelijk, maar procedeert vasthoudend waar nodig.
  • Verbist Advocatuur maakt scherp een onderscheid tussen wat belangrijk is en wat bijkomstig en maakt vooraf samen met u een analyse van de financiële inzet en de investering die u wenst te maken.