Particulier

Verbist Advocatuur adviseert, ondersteunt en vertegenwoordigt particulieren, zowel op publiekrechtelijk als op privaatrechtelijk vlak.