Publicaties

  1. Loslaten, column door Stijn Verbist

  2. Valse Tijdingen, column door Stijn Verbist

  3. Verbist, S., Het Vlaams instrumentendoolhof en neo-instrumentalisme: het vrijgavebesluit inzake woonreservegebieden, Themis 116 - Publiekrecht, p.1

  4. Verbist, S., De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2019.

  5. Verbist, S., Rooilijnplannen en onteigening in het Decreet Gemeentewegen, TBO, 2021, nr. 2, p.96

  6. Verbist, S., Onteigening - Advocatenkosten - Integrale onteigeningsvergoeding - Forfaitaire rechtsplegingsvergoeding 

  7. Verbist, S., Wat niet weet, wat niet deert? Pleidooi voor de verplichte individuele kennisgeving van elke nieuwe publiekrechtelijke erfdienstbaarheid

  8. Verbist, S., De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2018.

  9. Verbist, S., De invloed van het Vlaamse Decreet Gemeentewegen op het eigendomsrecht

  10. Dit themanummer van TBO bevat bijdragen door Stijn Verbist over onteigening en eigendomsbeperking.