Publicaties

 1. Loslaten, column door Stijn Verbist

 2. Valse Tijdingen, column door Stijn Verbist

 3. Dit themanummer van TBO bevat bijdragen door Stijn Verbist over onteigening en eigendomsbeperking.

 4. In D&T 2018, aflevering 2, schreef Stijn Verbist bijdrages over de formele motiveringsplicht en notulering in tuchtzaken en over de beginselen van transparantie en motivering, gelijkheid en rechtszekerheid en de deontologie en de tucht van advocaten.

 5. VERBIST, S., "Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Vloek of zegen voor lokale besturen?", T. Gem. 2018, afl.1, 18 - 39

 6. Met het Vlaams Onteigeningsdecreet van 15 februari 2017 wordt het onteigeningslandschap grondig hertekend. In het boek "Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Een kritische analyse voor overheid, eigenaar en magistraat" licht Stijn Verbist de nieuwe onteigeningsregeling toe.

 7. In het laatste nummer van het tijdschrift Deontologie & Tucht 2017/2, schreven Stijn Verbist en Lize Vandersteegen vier noten bij recente rechtspraak.

 8. Verbist, S., “Ook een attitudeprobleem kan aanleiding geven tot tuchtvervolging”, D&T 2017, afl. 1, 123-124

 9. Verbist, S. en Vandersteegen, L., “De Codex Deontologie voor Advocaten is een wet in de zin van artikel 608 Ger.W. waaraan het Hof van Cassatie kan toetsen”, D&T 2017, afl. 1, 140-142.

 10. Verbist Advocatuur volgt voor u de actuele rechtspraak en rechtsleer zeer accuraat op, en publiceert bovendien zelf regelmatig bijdragen in juridische tijdschriften. 
  Een gedetailleerd overzicht vindt u hier of kan u raadplegen op de pagina's van onze medewerkers.