De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2019. (Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2021, nr. 1)

Verbist, S., De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2019.