Deontologie & Tuchtrecht

Verbist S., "De formele motiveringsplicht en notulering in tuchtzaken: laat ons redelijk blijven", D&T 2018, afl. 2, 219 - 224

Verbist S., "Enkele beschouwingen over de beginselen van transparantie en motivering, gelijkheid en rechtszekerheid en de deontologie en de tucht van advocaten", D&T 2018, afl. 2, 287 - 290