Overheid en Eigendom (TBO, 2020, NR. 2)

Grondwettelijk Hof 28 november 2019
Noot Stijn Verbist – Hoe een volledige onteigeningsvergoeding onvolledig mag zijn. Over de verhouding van advocatenkosten in een onteigeningsprocedure tot de rechtsplegingsvergoeding in het licht van de grondwettelijke eis tot billijke schadeloosstelling.