VERBIST, S., Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Vloek of zegen voor lokale besturen?

Geschreven door

Op 1 januari 2018 trad het Vlaams Onteigeningsdecreet in werking. De decreetgever wilde met dit nieuwe decreet de regeldruk verminderen, procedures vereenvoudigen en versnellen en rechtszekerheid verhogen. De praktijk zal uitwijzen of deze doelstellingen de komende jaren ook daadwerkelijk kunnen worden behaald. De tekst van het decreet zelf mag dan wel een antwoord bieden aan enkele knelpunten uit de vigerende onteigeningsregelgeving, maar doet ook nieuwe vragen rijzen. In deze bijdrage wordt het Vlaams Onteigeningsdecreet aan een kritische analyse onderworpen vanuit het perspectief van de lokale overheid.