Publicaties

  1. Opiniestuk Wat de wolf ons leert over de samenleving van vandaag, geschreven door

  2. Schuld - Totalitarisme, column door Stijn Verbist

  3. Wake, Woke, Wacko..., column door Stijn Verbist

  4. Loslaten, column door Stijn Verbist

  5. Verbist, S., Rooilijnplannen en onteigening in het Decreet Gemeentewegen, TBO, 2021, nr. 2, p.96

  6. Valse Tijdingen, column door Stijn Verbist

  7. Verbist, S., Het Vlaams instrumentendoolhof en neo-instrumentalisme: het vrijgavebesluit inzake woonreservegebieden, Themis 116 - Publiekrecht, p.1

  8. Verbist, S., De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2019.

  9. Verbist, S., Wat niet weet, wat niet deert? Pleidooi voor de verplichte individuele kennisgeving van elke nieuwe publiekrechtelijke erfdienstbaarheid

  10. Verbist, S., De invloed van het Vlaamse Decreet Gemeentewegen op het eigendomsrecht