Publicaties

  1. Verbist, S., De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2019.

  2. Verbist, S., Wat niet weet, wat niet deert? Pleidooi voor de verplichte individuele kennisgeving van elke nieuwe publiekrechtelijke erfdienstbaarheid

  3. Verbist, S., De invloed van het Vlaamse Decreet Gemeentewegen op het eigendomsrecht

  4. Verbist, S., Onteigening - Advocatenkosten - Integrale onteigeningsvergoeding - Forfaitaire rechtsplegingsvergoeding 

  5. Verbist, S., De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2018.

  6. Dit themanummer van TBO bevat bijdragen door Stijn Verbist over onteigening en eigendomsbeperking.

  7. In D&T 2018, aflevering 2, schreef Stijn Verbist bijdrages over de formele motiveringsplicht en notulering in tuchtzaken en over de beginselen van transparantie en motivering, gelijkheid en rechtszekerheid en de deontologie en de tucht van advocaten.

  8. VERBIST, S., "Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Vloek of zegen voor lokale besturen?", T. Gem. 2018, afl.1, 18 - 39

  9. Met het Vlaams Onteigeningsdecreet van 15 februari 2017 wordt het onteigeningslandschap grondig hertekend. In het boek "Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Een kritische analyse voor overheid, eigenaar en magistraat" licht Stijn Verbist de nieuwe onteigeningsregeling toe.

  10. In het laatste nummer van het tijdschrift Deontologie & Tucht 2017/2, schreven Stijn Verbist en Lize Vandersteegen vier noten bij recente rechtspraak.