Aannemingsrecht

De oprichting van gebouwen en de uitvoering van werken leidt mogelijk tot discussies over geld, termijnen, kwaliteit of gebreken.

Procedures voor de rechtbank kunnen jarenlang aanslepen, niet in het minst als er een gerechtelijk deskundigenonderzoek wordt bevolen, en de uitkomst is vaak onzeker. Daarom is het van belang in aannemingszaken in te zetten op juridische preventie: het is belangrijk van bij het begin, vóór het afsluiten van het contract duidelijk te communiceren en de gemaakte afspraken helder op papier te zetten. Bijstand van een gespecialiseerd advocatenkantoor zoals Verbist Advocatuur kan hierbij erg nuttig zijn. Wat is de kostprijs? Wat is de uitvoeringstermijn (of deeltermijn eventueel?) Wat zijn de kwaliteitseisen? Wat is in de prijs inbegrepen en wat niet? Als partijen te goeder trouw zijn (en als de omstandigheden wat meezitten) kan met het helder formuleren van deze afspraken een aannemingswerf perfect verlopen.

Verbist Advocatuur staat voornamelijk bouwheren, maar ook aannemers en architecten bij in alle aspecten die verband houden met de aanneming van werken, zijnde woningbouw, industriebouw, publieke werken, wegenbouw, kantorenbouw…