Aansprakelijkheidsrecht

Iedereen maakt fouten, de ene al wat meer dan de andere. Sommige fouten zijn groter dan andere en hebben zwaardere gevolgen dan andere. Als door onze fout schade wordt veroorzaakt, zijn we daarvoor in beginsel aansprakelijk.

Verbist Advocatuur is gespecialiseerd in geschillen inzake aansprakelijkheidsdossiers, zowel aan de zijde van de schadelijder als van de (vermeende) veroorzaker.

Fouten kunnen binnen een contractuele context worden gemaakt, of volledig buiten elke overeenkomst om. Ze kunnen worden gemaakt in de privésfeer of in een professioneel kader.

Het kantoor staat overheden, particulieren, ondernemingen en vrije beroepers bij inzake de volgende aansprakelijkheidsgeschillen:

  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Medische aansprakelijkheid
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Verzekeringen