Aanstelling, Benoeming en Bevordering

Mensen die (willen) werken in een onderwijs-, zorg of jeugdinstelling, bij de overheid, in een ziekenhuis, een universiteit, maken carrière via aanstelling, benoeming en bevordering. Niet zelden zijn er meer gegadigden om voor de functie of het ambt te worden benoemd of aangesteld, wat zorgt voor discussie. 

Soms zijn er discussies omtrent bevorderingen.

Verbist Advocatuur heeft de expertise in huis om u bij te staan bij dergelijke discussies en betwistingen.