Afpaling en afsluiting

Tussen buren en tussen eigenaars en overheid (die ook buren kunnen zijn) is het van belang te weten waar precies de grens tussen hun eigendommen ligt. Eigendomsgrenzen en afsluitingen geven vaak aanleiding tot discussies. Soms is een oplossing mogelijk door dialoog en overleg, maar niet zelden zal een rechter het geschil moeten oplossen.

Volgens artikel 646 van het Burgerlijk Wetboek kan iedere eigenaar zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. Volgens artikel 647 Burgerlijk Wetboek heeft iedere eigenaar het recht zijn erf af te sluiten.

Het meest recente boek rond Afpaling vindt u via deze link http://intersentia.be/nl/afpaling.html . Stijn Verbist was mede-editor van het boek en auteur van een van de bijdragen.

Verbist Advocatuur staat u met kennis van zaken bij in geschillen rond eigendomsgrenzen, afsluitingen en afpaling.