Ambtenarenrecht

Ambtenaren werken voor een overheid. Dit kan op basis van een overeenkomst of op basis van een aanstelling of een benoeming. De eerste zijn contractuele ambtenaren, de tweede statutaire ambtenaren.

De rechten en plichten van ambtenaren worden onder meer bepaald in de rechtspositieregeling.

Ambtenaren kunnen te maken krijgen met bijzondere problemen aangaande een benoeming of bevordering, pesten op het werk, tuchtrechtelijke procedures, ordemaatregelen.

Verbist Advocatuur staat de ambtenaar of de overheid bij in de communicatie, in onderhandeling en bemiddeling en desnoods in mogelijke procedures.