Bestuurdersaansprakelijkheid

Een rechtspersoon zoals een VZW, BVBA of NV is juridisch afgescheiden van de persoon van de bestuurder. Hun respectievelijke rechten en plichten van de rechtspersoon moeten worden onderscheiden van die van de persoon van de bestuurder.Toch wordt de bescherming die de rechtspersoon biedt, vaak doorkruist als het gaat om de aansprakelijkheid van een bestuurder.

Wie een publieke of private rechtspersoon bestuurt, kan dat niet vrijblijvend doen. Een zeer degelijke kennis van de regelgeving is vereist. Men mag het eigen belang niet vermengen met dat van de rechtspersoon die men bestuurt. Wie niet op de hoogte is van de materie of niet de tijd heeft om zich te engageren, is beter geen bestuurder van een vennootschap. Ook als u uw naam pro forma door derden laat gebruiken, kan de uiteindelijke verantwoordelijkheid toch bij u komen.

Schuldeisers (leveranciers, contractanten, de overheid, de RSZ, de fiscus) van de rechtspersoon zullen zich tot de bestuurders richten als de rechtspersoon niet solvabel is. Ook de rechtspersoon zelf kan zich wenden tot de bestuurders.

Verbist Advocatuur kan u als bestuurder, als schuldeiser of als rechtspersoon bijstaan in geschillen van bestuurdersaansprakelijkheid.