Bodemsanering - Bodemverontreiniging

U wordt geconfronteerd met bodemverontreiniging, al dan niet door uw eigen onderneming  of door u zelf veroorzaakt? U wenst eventueel uw verontreinigd vastgoed over te dragen? Uw bedrijf is mogelijk bodemsaneringsplichtig en u wenst te onderzoeken wat de mogelijkheden tot vrijstelling van saneringsplicht zijn? U wenst te onderzoeken of uw grond een risicogrond is in de zin van het Bodemdecreet?

Problemen van bodemverontreiniging kunnen enorme praktische en financiële consequenties hebben. Als u een onroerend goed heeft aangekocht dat achteraf blijkt te zijn aangetast met bodemverontreiniging, ontstaan discussies omtrent de informatieplichten van de verkoper of aangaande de verantwoordelijkheid van de veroorzaker van de verontreiniging.  Vaak kan niet meer worden bepaald wie de verontreiniging heeft veroorzaakt of bestaat die rechtspersoon niet meer… het is zaak om in die hypothese de schade op alle mogelijk manieren zo goed mogelijk te beperken.

Verbist Advocatuur is al jaren vertrouwd met het bodemsaneringsrecht en heeft hierover toonaangevend gepubliceerd.

Heel wat nuttige informatie omtrent bodemsanering en bodemverontreiniging vindt u via de website van de OVAM, www.ovam.be.