Bouwrecht

U wenst uit te breiden en een bedrijfsgebouw of een woning op te richten. Hierbij moeten zowel administratiefrechtelijke aspecten (plannen en vergunningen) worden bewaakt als contractuele. Vaak  loopt het mis in de verhouding met de aannemer en/of de architect. Het is van belang dat u van bij het begin goed wordt begeleid om problemen achteraf te voorkomen. Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Wat is precies in de prijsofferte inbegrepen? Wat is de uitvoeringstermijn? Deze zaken geven vaak aanleiding tot geschillen en gerechtelijke procedures.

Verbist Advocatuur begeleidt u zowel in de administratieve als de contractuele fase van uw bouwwerk. Het bekomen van de nodige vergunningen gaat vaak niet zonder slag of stoot. Mogelijk is er weerstand (van de vergunningverlenende overheid) of tegenstand (van buren of concurrenten) tegen vergunningen die u wenst te bekomen. Wij staan u bij in onderhandelingen met de overheid, overleg en communicatie met de buurt , bij administratieve beroepsprocedures en gerechtelijke procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (en waar nodig, de Raad van State).

Zo redigeren wij contracten met studiebureau, aannemer en architect en komen wij tussen in bouwconflicten met deze actoren. Het aansprakelijkheidsdebat is vaak complex. Opnieuw zal er verwezen worden of gespeeld worden op onduidelijkheden of dubbelzinnigheden bij de initiële overeenkomst. Ook communicatie tijdens de uitvoering van de werken is van groot belang. Als u als bouwheer bepaalde opmerkingen heeft, is het van belang dat u deze aantoonbaar formuleert.

Ons kantoor is volledig onafhankelijk en niet gebonden door verzekeraars of verenigingen van aannemers of architecten en heeft derhalve de handen vrij om de belangen als bouwheer, architect of aannemer ten volle te behartigen.