Bouwvergunning

U wenst uit te breiden en (bij) te bouwen? Daartoe moet een vergunning worden aangevraagd, vroeger een bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning, nu een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.  Soms verloopt het bekomen van een vergunning vlot, vaak loopt het helaas anders. Sinds de Stedenbouwwet van 22 maart 1962 is de materie zo veel complexer geworden. Alleen al door de invoering van het Omgevingsvergunningsdecreet moeten alle betrokken partijen zien af te rekenen met meer dan 1.200 nieuwe wetsartikelen!

Men zal zich nu moeten afvragen of het project een Vlaams of een Provinciaal project is, dan wel of de gemeente bevoegd is. Ook vragen inzake milieu effectrapportage, mobiliteitsanalyse en omgevingsschade zijn en blijven relevant. De MER problematiek is op zich al bijzonder complex en geeft vaak aanleiding tot vele discussies.

Mogelijk wenst u zich te verzetten tegen een bouwproject waarvan u meent hinder of schade te zullen ondervinden.

Verbist Advocatuur begeleidt u bij de aanvraag, bij eventuele administratieve procedures en bij procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het kantoor is toonaangevend op het vlak van omgevingsrecht, in het bijzonder publiek bouwrecht.