Burenhinder

Buren kunnen elkaar het leven knap lastig maken. Lawaai, bomen, takken, geur, trillingen… kunnen allemaal een invloed hebben op de levenskwaliteit van de ander. De ervaring leert dat niet uitgeklaarde problemen van burenhinder het dagelijks leven heel erg kunnen bezwaren en zelfs de gezondheid kunnen aantasten. Soms is de veroorzaker ervan zich van geen kwaad bewust, soms is men niet ter goeder trouw. Vaak ontaarden kleinere problemen in zuivere pesterijen waarbij buren er alles aan doen om het leven van de ander zuur te maken.

Vaak helpt goede en heldere communicatie. Soms volstaat dat niet en zal een procedure moeten worden gevoerd.

Verbist Advocatuur is zeer vertrouwd met de regelgeving en rechtspraak rond burenhinder in het bijzonder en hinder en overlast in het algemeen. Het kantoor zal eerst een bemiddelde of onderhandelde oplossing nastreven om naderhand, als dat toch niet mogelijk is, de nodige procedurele acties te ondernemen.