Contractenrecht

Ons leven is doordrongen van grote en kleine overeenkomsten of contracten met anderen.

Verbist Advocatuur adviseert u op basis van jarenlange ervaring en met een creatieve analyse van de situatie bij de opmaak van grote en kleine contracten. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Maar soms loopt het mis. De omstandigheden wijzigen en partijen veranderen ook. Vandaag willen ze niet meer, waar ze gisteren naar verlangden. Of partijen hebben elkaar verkeerd begrepen of elkaar mogelijk bedrogen.

Er zijn vaak discussies bij het afspringen van onderhandelingen, bij het interpreteren of het uitvoeren van overeenkomsten.

Verbist Advocatuur zal steeds trachten om waar mogelijk een onderhandelde oplossing te vinden. Als dat echter niet mogelijk is, zal de rechtbank moeten worden gevat.

Het kantoor staat publieke en private spelers bij in complexe contractuele aangelegenheden, zoals onroerend goed contracten, aannemingscontracten, contracten tot overdracht van aandelen van patrimoniumvennootschappen en andere vennootschappen. …