Publiekrechtelijke erfdienstbaarheid

Het eigendomsrecht en het ontwikkelingsrecht van een onroerend goed worden bepaald en beperkt door wetten en regels. Of ik mag bouwen op mijn grond, wat de mogelijkheden zijn wordt in de eerste plaats bepaald door de ruimtelijke bestemming ervan: is de grond gelegen in woongebied, in agrarisch gebied, in natuurgebied, in industriegebied?

Maar naast de ruimtelijke bestemmingen zijn er nog tal van andere erfdienstbaarheden, zoals de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang, het verbod om te bouwen naast wegen of spoorwegen, de bescherming als onroerend erfgoed, natuurbeschermingsmaatregelen…

Verbist Advocatuur staat eigenaars en overheden bij in alle mogelijke geschillen omtrent publieke erfdienstbaarheden.