Erfpacht

Het erfpachtrecht is het recht om, gedurende een bepaalde periode (minstens 27 jaar en maximaal 99 jaar), het volle genot te hebben van een onroerend goed dat eigendom is van iemand anders. De persoon die het recht verleent is de eigenaar, de persoon aan wie het recht wordt verleend is de erfpachter.

Soms kan de erfpacht een oplossing bieden wanneer de eigenaar het eigendomsrecht wenst te behouden, maar voor een lange periode het volle genot ervan wel wil verschaffen aan een derde. Een erfpacht heeft altijd betrekking op een onroerend goed (een gebouw of een grond), heeft een tijdelijk karakter, is gevestigd tegen een vergoeding, de pacht die men ofwel jaarlijks kan betalen, ofwel éénmalig, bij de vestiging van het erfpachtrecht.

Verbist Advocatuur begeleidt u in de keuze van de juiste vastgoedstrategie waarin een erfpacht kan passen, en bij geschillen tussen eigenaar en erfpachter inzake de naleving van de erfpachtovereenkomst.