Grondwettelijk recht

Grondrechten en vrijheden

Het grondwettelijk recht, of constitutioneel recht is het recht dat verband houdt met de toepassing van de Belgische Grondwet.

De grondwet als ultieme bevestiging van de Staat weerspiegelt de politieke geschiedenis van het land en bevat rechtsregels die de organisatie, werking en bevoegdheden regelen van de verschillende entiteiten binnen deze Staat. Daarnaast en niet minder belangrijk bevat de grondwet ook de erkenning en bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. Grondrechten zijn ook verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

 

Verbist Advocatuur verleent advies en bijstand aan overheden, particulieren en ondernemingen met betrekking tot vraagstukken in de context van de federale structuur van België en de daaruit voortvloeiende bevoegdheidsverdeling. Daarnaast staan wij overheden, particulieren en ondernemingen bij met betrekking tot vraagstukken die verband houden met de grondrechten zoals gewaarborgd door de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wij staan cliënten zowel bij in de bemiddelende fase, alsook in het kader van jurisdictionele procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en andere rechts- en bestuurscolleges.