Handelsvestigingsvergunning - Integraal Handelsvestigingsbeleid- Socio-economische vergunning voor handelsvestigingen

Wie een detailhandel wil exploiteren, moet niet alleen over de nodige bouwvergunningen en  (eventueel) milieuvergunningen beschikken, in heel wat gevallen moet de exploitant ook een handelsvestigingsvergunning bekomen. Wie een kleinhandelszaak wil openen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, heeft deze vergunning nodig.

Op 29 juli 2016 is in het Belgisch Staatsblad het nieuw Vlaams Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid verschenen. Nieuwe termen als een kernwinkel gebied, kleinhandelsbedrijf, kleinhandelslint, kleinhandelszone e.d…. kregen daarmee een eigen juridische betekenis. Het decreet is grotendeels nog niet in werking getreden, maar vanaf 1 januari 2018 komt daarin verandering.

Tot dan geldt de regeling inzake de socio-economische vergunning voor handelsvestigingen of de socio-economische machtiging zoals we die terugvinden in de Handelsvestigingswet van 13 augustus 2004. Meer informatie over deze regelgeving vindt u hier: http://www.vlaanderenonderneemt.be/ondernemen/socio-economische-vergunning .

Verbist Advocatuur kan u bijstaan bij de aanvraag alsook bij geschillen inzake het verlenen of het weigeren van een handelsvestigingsvergunning.