Handhaving – Bouwmisdrijf - Milieumisdrijf

U wordt geconfronteerd met een inspecteur inzake een mogelijk milieumisdrijf of bouwmisdrijf? Uw bedrijf wordt vervolgd wegens milieudelicten? U wenst klacht neer te leggen tegen een exploitant die een milieumisdrijf pleegt of heeft gepleegd? De handhavingsregeling in Vlaanderen vormt een complex kluwen van mogelijkheden en aandachtspunten.

Zowel het Milieuhandhavingsdecreet, het Onroerend Erfgoeddecreet als het Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bevatten een heel arsenaal aan handhavingsregels en -maatregelen.

Klachten moet u tijdig en adequaat formuleren. Het verzet tegen handhavingsmaatregelen moet, om adequaat te zijn, tijdig en professioneel gebeuren. Men moet immers een onderscheid maken tussen bestuurlijke handhaving (zoals stakingsbevelen, het bevel tot regularisatie en zogenaamde bestuursdwang), bestuurlijke geldboetes (bestuurlijke sancties die de vorm aannemen van alternatieve boetes of exclusieve) bestuurlijke geldboetes en jurisdictionele handhaving.

Verbist Advocatuur kan u of uw bedrijf met kennis van zaken bijstaan bij het Milieuhandhavingscollege en bij de handhavingsrechter.