Herverkaveling

Het Landinrichtingsdecreet van 28 maart 2014 introduceerde in Vlaanderen de herverkaveling, die natuurlijk verwant is met de ruilverkaveling.

Waar ruilverkaveling voorbehouden is tot agrarische gebieden, is herverkaveling mogelijk in alle ruimtelijke bestemmingen en dus niet beperkt tot agrarische gebieden.  

Herverkaveling is een instrument van grondmobiliteit. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwillige herverkaveling en tussen herverkaveling uit kracht van wet.  Ook herverkaveling met planologische ruil is mogelijk, doch slechts onder de voorwaarde dat ook een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt vastgesteld.

Als u met herverkaveling wordt geconfronteerd, is het van belang dat u goed uw rechten kent en de mogelijkheden. U moet nagaan of de procedure correct wordt of werd gevoerd, maar bovenal is het van belang dat u zich tijdig manifesteert en goed communiceert met de betrokken actoren. Verbist Advocatuur begeleidt en adviseert u bij dit onderzoek.