Hippisch recht

Hippisch recht is het recht dat verband houdt met het houden,het fokken, het verkopen en kopen en het berijden van paarden. Al deze activiteiten hebben bijzondere juridische implicaties. identificatie van paarden, overeenkomsten tussen de eigenaar van het paard en de jockey of de ruiter, aansprakelijkheidsproblemen door het gedrag van paarden, overeenkomsten met de manege, aankoop of verkoop van paarden.

Wedstrijden met paarden (en ruiters) kunnen soms ook aanleiding geven tot juridische problemen inzake doping, de interpretatie van het wedstrijdreglement ed. 

Het houden en fokken van paarden of de inrichting van een manege is aan bijzondere omgevingsrechtelijke regels onderworpen. Vaak rijst de vraag of dit alles kan in agrarisch gebied en dan rijzen vragen naar zonevreemdheid.

Verbist Advocatuur kan u in al deze vragen van hippisch recht met raad en daad bijstaan.