Huur

U wenst als een grond of een pand te huren of te verhuren. Hierbij is het van belang dat u werkt met een overeenkomst waarin uw specifieke belangen worden gevrijwaard. Standaardovereenkomsten zijn in deze gevallen beter te vermijden. U wenst dat de huur al dan niet als een handelshuur kan worden gekwalificeerd? U wil wel verhuren of ter beschikking stellen maar voor een periode die u zelf helemaal kan bepalen? Verbist Advocatuur is in het opmaken van dergelijke overeenkomsten gespecialiseerd.

Rond huur, woninghuur en handelshuur ontstaan heel vaak geschillen. Soms wordt de prijs niet betaald, soms blijft de verhuurder in gebreke, vaak zijn er discussies omtrent de opzeg of de verlenging van huurcontracten.

De kwalificatie van de overeenkomst is daarbij van groot belang. Verbist Advocatuur staat eigenaars en huurder bij in alle mogelijke geschillen omtrent huur, handelshuur en woninghuur.